2018-06-14 Gatebil Mantorp Park


Svenska

Välkommen med din ansökan till Gatebil på Mantorp Park.

14-17 juni 2018
Svar skickas ut till samtliga ansökningar i början på juni 2018
Ansökningar efter 31 maj behandlas i mån av tid.

Det här ansökan hanteras av Elle Andersson, Safe On Track.

English

Welcome with your application to Gatebil at Mantorp Park.

14-17 June 2018
Answers will be sent to all applications at the beginning of June 2018
Applications after 31 May will be processed in terms of time.


Svenska/Engelska
* = Krävs/Required

Information om dig/
Information about you

Information om din uppdragsgivare/
Information about your commission

Meriter, räckvidd/
Merits, Range

Om det skulle hända något, vem kontaktar vi?/
If anything happens, who will we contact?

Har du gått SMFN's säkerhetsutbildning nivå 1/
Have you gone to SMFN's security education level 1

P Jag ansöker om parkeringstillstånd/I apply for parking permits

Parkeringsplatserna är begränsade, motivera varför du behöver en av de platserna./The parking spaces are limited, justify why you need one of those places.

Vi kommer att anpassa oss i största möjliga mån för att underlätta för ert arbete. Berätta därför om ni kommer i en utställningsbil, om ni kanske ska sova i bilen eller liknande./We will adapt to the greatest extent possible to facilitate your work. Therefore, tell if you come in an exhibition car, if you may sleep in the car or the like.

Do you have more people who want to be accredited to the event?
You as a contractor can apply for more people by filling in their name here. However, they need to complete a application. Your application here strengthens their chance of being accredited.

Svenska
Varmt välkommen med din ansökan.
Vi får väldigt många ansökningar. För att få så bra service som möjligt, fyll i ansökan så noga du kan. Fyll i den text du kanske tycker är självklar, den är oftast svårast för oss att koppla.

När du söker ackreditering samtycker du att Gatebil har rätt att använda alla publicerade foton fritt i sin marknadsföring och reportage från festivalerna.

English
Welcome with your application.
We get very many applications. To get the best possible service, fill in the application as carefully as possible. Fill in the text you may think is obvious, it is usually hardest for us to link.

When you apply for accreditation, you agree that Gatebil is entitled to use all published photos freely in its marketing and reporting from the festivals.

I samarbete med