Att flyga drönare med kamera

Det är mycket text att läsa igenom. Jag har plockat ut de bitar jag tycker är relevanta. Sen är det ditt ansvar att se till att vara påläst så du inte kommer oförberedd till ett event och blir nekad på plats. Se till att ha alla tillstånd klara i god tid.

  • Flygfotografering med drönare omfattas av kameraövervakningslagen
  • När du flyger din drönare ska du alltid kunna se den med dina egna ögon
  • Du får inte fotografera med din drönare på allmän plats
  • Flyg aldrig över folkmassor ex i parker, på torg, på festivaler och på idrottsevenemang där många människor samlas.
  • Du behöver tillstånd för att flyga inom en flygplats kontrollzon.
  • All flygfotografering som görs åt någon annan än sig själv (där det finns en specifik mottagare), oavsett om ersättning fås eller inte. bedöms kräva tillstånd.

”En kamera som är monterad på en drönare uppfyller alla rekvisit för att den ska omfattas av kameraövervakningslagen. Det konstaterades av Högsta förvaltningsdomstolen den 21 oktober 2016. Det krävs därför tillstånd från Länsstyrelsen innan en drönare får börja användas.”

SBF säger:

”Förbundsstyrelsen har beslutat att med nuvarande tolkning av lagstiftningen kommer filmning och fotografering från drönare vid SBF:s arrangemang endast tillåtas när tillstånd från Länsstyrelsen kan uppvisas.”

Att söka tillstånd hos Länstyrelsen kostar 3700kr

 Källa:
Transportstyrelsen

Länstyrelsen Östergötland

Datainspektionen