Göran Röjhagen

DeltaPhoto
 
 

 
 
 

Göran har gått SMFN's säkerhetsutbildning Nivå 1 på Mantorp Park, med inriktning Racing/Drifting