Upplägget på säkerhetsutbildning nivå 1 ändras

Efter bra tips från Johan på Onroaders så kommer vi börja utbildningen med den praktiska delen som innebär att vi går igenom de platser som är aktuella på respektive bana och vilka zoner där det är olämpligt att stå. Detta gör att du som redan gått en säkerhetsutbildning nivå 1 kan välja att gå den […]