Upplägget på säkerhetsutbildning nivå 1 ändras

Efter bra tips från Johan på Onroaders så kommer vi börja utbildningen med den praktiska delen som innebär att vi går igenom de platser som är aktuella på respektive bana och vilka zoner där det är olämpligt att stå.

Detta gör att du som redan gått en säkerhetsutbildning nivå 1 kan välja att gå den på fler banor just för bangenomgången. När vi har gått igenom banan  kan ni då välja att lämna utbildningen och vi uppgraderar ert utbildningsbevis med ytterligare en bana.

Det är viktigt att du nämner i din anmälan att du bara vill vara med på bangenomgången.