LOGG - Här hittar du medlemmars loggar.

"En logg är ett instrument för att bestämma ett fartygs fart genom vattnet."

En logg är också en slags dokumentation som beskriver vad man gjort. Dykare använder sig av en loggbok för att kunna påvisa att de har varit ute och gjort ett visst antal dyk. Det här är en loggbok för nöjes skull men det visar också hur mycket personen har varit ute på banan och vilken erfarenhet denne har. Här hittar du länkar till bilder och film från eventet som loggen är skriven ifrån. Söker du bilder från ett visst event så kan du gå in på det eventet och kolla på loggar från olika medlemmar. Här nedan listas de senaste loggarna från alla Safe On Tracks medlemmar.