Gatebil 15-17 juni 2018

14/06/2018 - 17/06/2018
Logg från , Pressansvarig.Logg:

Nu är det hög tid att se till att ackrediteringarna går ut till all press. Ta fram tider för pressmöten och alla andra förberedelser inför årets största event.

Jag kommer hålla extra fokus på att det kan bli ett rekordvarmt gatebil och se till att alla fotografer får bra med vätska i sig.
Logg ifrån | 03 juni 2018 |